Album tổng hợp

Hình ảnh hoạt động tại nhà hàng Bình Nga

Cá hồi , cá tầm sapa khách tự chọn tươi sống tại bể

Cập nhật: 3/11/2021 | 8:08:40 AM

cá tươi sống

Nhóm ảnh khác